Melayari Kategori

Muqawwimat Nafsiyyah

Meraih Hikmah Berpuasa

Sesungguhnya manusia memerlukan nasihat sepertimana yang dituntut dalam Islam agar kita saling berpesan-pesan dalam perkara kebaikan. Berikut adalah nasihat daripada Syeikh Atha’ Abu Rasytah, amir…

Memelihara Ukhwah Islamiyah

Firman Allah SWT, “Sesungguhnya sesama Mukmin itu adalah bersaudara”. . Berkaitan ayat di atas, Imam Ali as-Sabuni dalam Safwah at-Tafasir antara lain menyatakan bahawa hanya antara sesama Muslim…

Menyebarkan Salam

Sesungguhnya salah satu daripada sifat orang mukmin itu adalah mereka saling mencintai antara satu sama lain kerana Allah. Antara cara untuk menzahirkan rasa cinta tersebut adalah dengan…

Saling Mencintai Kerana Allah

Cinta yang paling tinggi dan mutlak bagi seseorang Muslim adalah cinta kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Agung. Segala bentuk cinta yang terbit dan kepada sesiapa pun cinta itu ingin ditujukan, ia…

Ikhlas Dan Ihsan Dalam Dakwah

Ikhlas adalah kalimat yang sering kita ucapkan dan dengar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa arab, orang yang ikhlas disebut sebagai mukhlis. Ikhlas didefinisikan oleh para ulama' sebagai…

Renungi Hakikat Dakwah

Kehidupan Rasulullah adalah kehidupan dakwah. Selama 23 tahun lamanya Rasulullah berkecimpung dalam dunia dakwah. Di sepanjang tempoh itulah, dakwah untuk mengajak seluruh umat manusia kepada Islam…

Firaun-Firaun Zaman Kini

  Firman Allah SWT yang bermaksud: “Mereka menjadikan para pendeta dan para rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah…”.(TMQ at-Taubah : 31). Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya menyatakan…

Perkataan Yang Paling Baik

Dakwah merupakan amal yang paling utama. Melalui dakwah, Islam dapat tersebar ke seluruh pelusuk dunia. Melalui dakwah juga, Islam dapat diwariskan daripada satu generasi ke generasi yang lain dan…