Melayari Kategori

Muqawwimat Nafsiyyah

Sedikit petua kejayaan di bulan Ramadhan

Hadirnya Ramadhan menjanjikan begitu banyak pahala, rahmat dan keampunan kepada umat Islam. Bukan sekadar itu, ganjaran bagi setiap amal kebajikan yang dilakukan di bulan ini akan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Bahkan di bulan ini juga,…

Meraih Hikmah Berpuasa

Sesungguhnya manusia memerlukan nasihat sepertimana yang dituntut dalam Islam agar kita saling berpesan-pesan dalam perkara kebaikan. Berikut adalah nasihat daripada Syeikh Atha’ Abu Rasytah, amir Hizbut Tahrir, mengenai hikmah puasa yang…

Memelihara Ukhwah Islamiyah

Firman Allah SWT, “Sesungguhnya sesama Mukmin itu adalah bersaudara”. . Berkaitan ayat di atas, Imam Ali as-Sabuni dalam Safwah at-Tafasir antara lain menyatakan bahawa hanya antara sesama Muslim sahaja persaudaraan itu wujud, bukan antara…

Menyebarkan Salam

Sesungguhnya salah satu daripada sifat orang mukmin itu adalah mereka saling mencintai antara satu sama lain kerana Allah. Antara cara untuk menzahirkan rasa cinta tersebut adalah dengan menyebarkan salam antara satu sama lain. Pengucapan…

Saling Mencintai Kerana Allah

Cinta yang paling tinggi dan mutlak bagi seseorang Muslim adalah cinta kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Agung. Segala bentuk cinta yang terbit dan kepada sesiapa pun cinta itu ingin ditujukan, ia sepatutnya berlandaskan kepada cinta yang…

Jangan Berputus Asa Daripada Rahmat Allah

Daripada Abu Said, iaitu Sa'ad bin Sinan al-Khudri r.a. bahawa Nabi saw bersabda: “Ada seorang lelaki daripada golongan umat sebelummu telah membunuh sembilan puluh sembilan manusia. Kemudian ia (pembunuh tersebut) bertanya (kepada orang…

Ikhlas Dan Ihsan Dalam Dakwah

Ikhlas adalah kalimat yang sering kita ucapkan dan dengar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa arab, orang yang ikhlas disebut sebagai mukhlis. Ikhlas didefinisikan oleh para ulama' sebagai 'beramal semata-mata kerana Allah.' Allah…

Zikrullah Amalan Yang Paling Utama

Zikrullah (mengingati Allah) merupakan amalan yang paling utama di sisi Allah SWT, sebagaimana firmannya: “… dan sesungguhnya mengingati Allah itu adalah lebih besar (faedahnya dan kesannya)” Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mahukah kalian…

Syria: Ujian Kesabaran Bagi Kita

Sungguh mengerikan di mana Bashar Al-Assad terus-menerus membinasa dan membunuh rakyatnya, iaitu rakyat yang berada di bawah jagaannya sendiri. Sesuatu yang cukup paradoks buat Bashar Al-Assad untuk berada dalam kedudukan sedemikian…

Taat Kepada Amir Adalah Manifestasi Keimanan

Taat merupakan perkara yang paling asas dalam mewujudkan disiplin yang baik dalam diri sendiri, tidak kira sama ada terhadap sesebuah keluarga, organisasi, masyarakat dan yang paling besar terhadap negara. Dari sisi yang lain, taat…

Renungi Hakikat Dakwah

Kehidupan Rasulullah adalah kehidupan dakwah. Selama 23 tahun lamanya Rasulullah berkecimpung dalam dunia dakwah. Di sepanjang tempoh itulah, dakwah untuk mengajak seluruh umat manusia kepada Islam secara kaffah (menyeluruh) terus menerus…

Firaun-Firaun Zaman Kini

  Firman Allah SWT yang bermaksud: “Mereka menjadikan para pendeta dan para rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah…”.(TMQ at-Taubah : 31). Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya menyatakan bahawa, “Sesungguhnya mereka mentaati para…

Perkataan Yang Paling Baik

Dakwah merupakan amal yang paling utama. Melalui dakwah, Islam dapat tersebar ke seluruh pelusuk dunia. Melalui dakwah juga, Islam dapat diwariskan daripada satu generasi ke generasi yang lain dan menjadikannya hidup di sepanjang masa.…