Melayari Kategori

Fiqh

Hukum membawa kes ke mahkamah dalam sistem kufur/sekular

Soalan: Bolehkah kita membawa kes ke mahkamah untuk menuntut hak kita di bawah sistem sekular/kufur? Jika boleh, adakah terdapat apa-apa syarat untuk keadaan seperti ini? Jawapan: 1. Siapa pun berhak untuk menuntut hak-haknya dan menuntut…

Hukum Membaca al-Quran Ketika Sedang Haid

Soalan: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dibolehkan bagi wanita yang sedang haid untuk membaca al-Quran? Saya mendengar banyak jawapan yang berbeza-beza, jadi apakah jawapan yang benar? Semoga Allah memberi anda balasan…

Benarkah Riba Yang Sedikit Tidak Haram?

Soalan: Ustaz, ada pendapat yang menyatakan bahawa dibolehkan bagi kita untuk mengambil riba yang sedikit, contohnya satu peratus, dengan alasan bahawa riba yang dilarang dalam Al-Quran hanyalah ‘riba yang berlipat kali ganda’ sahaja. Mohon…

Bolehkah Berhukum Mengikut Syariat Nabi Yusuf?

Soalan: Ada sesetengah pihak yang mengatakan bahawa kita boleh untuk turut serta terlibat dalam sistem kufur yang ada dengan dalil bahawa Nabi Yusuf as dahulu pernah menjadi pemerintah di Mesir yang mana pada ketika itu ia bukan sistem…

Bughat Dalam Pandangan Islam

Secara bahasa, bughât adalah bentuk jamak al-bâghi, berasal daripada kata baghâ, yabghî, baghyan-bughyat-bughâ’. Kata baghâ bermakna thalaba (mencari, menuntut), zhalama (berbuat zalim), i’tadâ/tajâwaza al-had (melampaui batas), kadzaba…

Beberapa Persoalan Tentang Zakat Harta Dan Zakat Fitrah

1. Pembahagian Zakat Kepada Orang Bukan Islam Soalan: Bolehkah zakat dibahagikan kepada orang bukan Islam dalam kategori fakir dan miskin? Jawapan: Zakat fitrah dan zakat harta  hanya boleh diagihkan kepada kaum Muslimin sahaja. Ia tidak…

Hukum-hakam Tentang Ibadah Puasa

Saban tahun apabila menjelangnya bulan Ramadhan al-Mubarak, sudah pasti ramai umat Islam akan bertanya atau mencari-cari jawapan kepada banyak persoalan tentang hukum-hakam yang berkaitan ibadat puasa dan perlaksanaannya. Justeru, bagi…

Antara Fiqh dan Syariat Islam

Terdapat banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang Barat kafir dalam usaha mereka untuk menghancurkan Islam. Salah satu daripadanya adalah dengan membezakan antara istilah fiqh dan syariat. Fiqh dianggap sebagai sesuatu yang relatif atau…

Hukum memasukkan sesuatu ke dalam hidung ketika berpuasa.

Fiqh Puasa: As-su’uth Dan Kaitannya Dengan Perubatan Kontemporari Dalam perkara yang membabitkan perbuatan yang membatalkan puasa, terdapat suatu perbahasan yang dipanggil as-su’uth. As-su’uth juga disebut sebagai an-nusyuq ataupun…

Hukum Membayar Hutang Dengan Tambahan Bayaran

Soalan: Bolehkah kita melunaskan hutang dengan bayaran tambahan atau faedah tertentu dengan menganggapnya sebagai hadiah tanpa dinyatakan dalam akad? Benarkah perkara sebegini dibenarkan berdasarkan hadis, “Sesungguhnya sebaik-baik kamu…

Hukum Sambutan Tahun Baru Cina

Terdapat sebahagian daripada masyarakat Muslim yang mengatakan bahawa menyambut Tahun Baru Cina itu hanyalah suatu adat tradisi semata-mata dan ia tidak termasuk sebahagian daripada mana-mana ajaran agama tertentu. Dengan hujah tersebut,…

Hukum Jual Beli Matawang Asing (Tukaran Matawang)

Soalan: Ustaz, apakah hukumnya kita berjual beli atau melakukan pertukaran matawang asing? Jawapan : Dalam fiqih kontemporari, jual beli matawang dalam bahasa arabnya disebut dengan istilah tijarah an-naqd atau al-ittijaar bi al-‘umlat.…

Hukum Menunda Solat Kerana Bersukan

Soalan: Ustaz, apakah hukumnya kita menunda solat dengan alasan untuk bersukan atau berolahraga?   Jawapan : Hukum asal menunda solat (ta`khir as-solah) adalah boleh (ja`iz/mubah) jika ia tidak sampai terkeluar atau luput daripada waktu…