Melayari Kategori

Khilafah

Ajhizah Ad-Daulah Al-Khilafah (Struktur Daulah Khilafah)

Sejak kehancuran Daulah Khilafah pada 28 Rajab 1342H (3 Mac 1924), seluruh sistem pemerintahan Islam pun turut musnah. Sistem Khilafah yang selama ini telah menguasai dan memerintah hampir dua per tiga dunia kini telah lenyap. Sistem…